Kurumsal

İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, güçlü ve dinamik yönetici kadrolarımızın liderliğinde, iş etiğine bağlı, kültürümüzü sahiplenen çalışanlar ile kurumsal girişimciliğimizi pekiştirmektir.

Grubumuz; müşteri ve çalışanlarımızla birlikte takım olarak, kaliteli hizmet verebilme adına; saygı, açıklık, samimiyet ve dürüstlük ilkesinden ödün vermeden, güvene dayalı çalışmalar yapmaktadır.

Şirketimiz insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, personelimize verdiğimiz eğitimle birlikte, zihinsel yetenekleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst düzeylere gelme istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. Bu bakış açısı doğrultusunda Akay Grup personelinin iş doyumunu, şirkete bağlılığını ve şirket içi hareketliliğini sağlamaktayız.

Belirlenen şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışan personelimizin verimli çalışmalarını teminen kariyer fırsatını kendilerine sağlamak adına grup şirketlerimizde doğan fırsatları önce kendileri ile paylaşarak endirekt olarak kariyer gelişmelerine katkıda bulunmaktayız.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasındayız

Bu başarının bir parçası olan iş ortaklarınıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.